Arbejdssikkerhed og sundhed (OSH) defineres generelt som videnskaben om forventning, anerkendelse, evaluering og kontrol af farer, der opstår i eller fra arbejdspladsen, der kan skade arbejdstagernes sikkerhed, sundhed og trivsel. Dette omfatter fremme og vedligeholdelse af arbejdstagernes højeste grad af fysisk, mentalt og socialt velbefindende i alle erhverv. Det tager også højde for den mulige indvirkning på de omgivende samfund og det generelle miljø. OSH's centrale fokus er at vurdere og styre erhvervsmæssige risici ved anvendelse af forebyggende og beskyttende foranstaltninger. Emnet er komplekst og dækker mange forskellige områder af arbejdsaktivitet. Det drejer sig om standarder, der skal tilpasses ofte i takt med ændringer i teknologi og beviser fra systematisk forskning vedrørende potentielle arbejdsrisici for menneskers sundhed.

Det maritime arbejdsmiljø omfatter fysiske, elektriske, ergonomiske, kemiske, biologiske, psykosociale farer, som kan føre til arbejdsulykker, skader og sygdomme. For eksempel opfattes forsendelsen som en forholdsvis farlig industri. Søfarende står over for ekstreme arbejdsforhold, isolationer, lange arbejdstimer, stive organisatoriske strukturer, højt niveau af stress og træthed.

Bortset fra fragt dækker havmiljøet hele den globale forsyningskæde; transport og logistik af havet, luftfragt og jord. I et andet vigtigt aspekt er offshore-minedrift og aktiviteter stærkt afhængige af OSH-praksis for at sikre optimal produktivitet og høj produktion, samtidig med at der sikres sikrede og sunde arbejdspladsmiljøer. Kort sagt spiller den maritime OSH en afgørende rolle i både kommercielle værdier, overalt i havet og på land og global bæredygtighed.

Industri Fokus

Diplom i Maritime Arbejdssikkerhed

Programmet tager højde for ændringer i teknologi og beviser fra maritim forskning for bedre at forstå arbejdsmiljø- og sundhedspolitikkerne, især om fareidentifikation, risikoanalyse og risikostyring (HIRARC).

Programindhold

Programmet undersøger internationale arbejdsnormer, nationale love, regler, koder for praksis, retningslinjer og standarder for bedste praksis for at give information om de farer, der kan opstå på land og offshore og relevante forebyggende og beskyttende foranstaltninger for at sikre et sikkert arbejdsmiljø og levende miljø.

ÅR 1

Kernefag

 • Arbejdssikkerhed
 • Grundteknik
 • Ergonomi
 • Miljøtoksikologi
 • Biologisk fare
 • Industriel sikkerhed
 • Industriel hygiejne
 • Sundhedsrisikovurdering
 • Kvalitetsstyring
 • Kvalitetssikring ISO 14000
 • Farlig affaldshåndtering
 • iværksætteri
 • Introduktion til erhvervslivet

ÅR 2

Kernefag

 • Brandforebyggelsesstyring på arbejdspladsen
 • Personligt beskyttelsesudstyr
 • Undersøgelsesprocedure på arbejdspladsen
 • Marine Health, Safety, Security
 • Port Security
 • Portteknologi
 • Port Design
 • Cargo Operation Management
 • Environmental Shipping Construction
 • Shipping Risk Management
 • Generel skibskendskab
 • Sager om havret
 • warehousing

ÅR 3

Kernefag

 • Industriel træning

Vurdering

Programmet bedømmes gennem opgaver, præsentationer, quiz, test (kursus), praktisk, projekter, feltøvelser, andre former for klasseværelse og skriftlig eksamen.

Nøglekarrieremuligheder

Forretningshændelse, god kommunikationsevner, god rapport skriveevne, problemløsning, præsentation, projektledelse, teamwork, beslutningstagning og vilje til at lære.

Varighed

2,5 år (7 semestre)

Indgangskrav

Pass i SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) eller tilsvarende med tre (3) studiepoeng i Bahasa Malaysia, Engelsk og Matematik (eller 1 fagfag - Biologi / Fysik / Kemi / Generel videnskab); eller GCE O-niveau eller tilsvarende med tre (3) kreditter (grad C) på engelsk, matematik og 1 fagfag (biologi / fysik / kemi / generel videnskab)

Karrieremuligheder

Sikkerhed

Program undervist i:
Engelsk

Se 2 flere kurser fra Netherlands Maritime Institute of Technology (NMIT) »

Dette kursus er Campusbaseret
Start Date
Jan 2020
Duration
7 semestre
Deltid
Fuldtid
Deadline
Efter placeringer
Efter dato
Start Date
Jan 2020
End Date
Ansøgningsfrist

Jan 2020

Location
Ansøgningsfrist
End Date