.

PROGRAMBESKRIVELSE

Studerende lærer at aktivt forvalte Hawai'i's native skov økosystemer, vokse oprindelige planter, etablere agroforestry operationer, bruge Global Positioning Systems (GPS) og Geographic Information Systems (GIS). Praktikophold giver eleverne jobskabelse med potentielle arbejdsgivere.

PROGRAMLEDNINGSUDVALG

Efter vellykket gennemførelse er eleverne parate til at:

  • Anvend grundlæggende økosystemkoncepter til forvaltning af naturressourcer.
  • Brug en forståelse af generelle videnskabelige begreber i design af skovbrugssystemer.
  • Brug viden om gældende love og regler for at træffe beslutninger om forvaltning af økosystemer.
  • Anvend effektive interpersonelle og kommunikationsfærdigheder.
  • Anerkender, indsamler og fortolker feltdata.
  • Anvende effektiv forvaltningspraksis til kommerciel eller bevaringsindsats.
Program undervist i:
Engelsk

Se 19 flere kurser fra Hawaii Community College »

Dette kursus er Campusbaseret
Start Date
Duration
Kontakt skolen
Deltid
Fuldtid
Price
342 USD
pr. kredit for ikke-residenter
Deadline
Kontakt skolen
Priority deadline for new students to apply for Summer 2018 session
Efter placeringer
Efter dato
Start Date
End Date
Ansøgningsfrist
Kontakt skolen
Priority deadline for new students to apply for Summer 2018 session
Location
Ansøgningsfrist
Kontakt skolen
Priority deadline for new students to apply for Summer 2018 session
End Date