Ap grad i Laborantuddannelsen

Generelt

Program beskrivelse

Den AP uddannelsen i Laborantuddannelsen er en 2½-årig fuld tid videregående uddannelse, der kvalificerer vores kandidater for centrale funktioner inden for en række brancher og industrier. Typiske arbejdsområder omfatter kontrol laboratorier og forsknings- og udviklingslaboratorier inden for fremstillingsvirksomhed samt på universiteter og andre forskningsinstitutioner.

Vores kandidater, de kemiske og biotekniske analytikere, er kvalificeret til planlægning, styring og gennemførelse af analytiske arbejde og resultater inden for både kemiske og biotekniske områder.

Programmet er teoribaseret og job-orienteret, dvs. det har til formål at kvalificere den studerende til at kunne løse praktiske problemer med et analytisk grundlag. Teori er konstant rettet mod praktisk anvendelse i branchen. En afsluttet program giver adgang til og kreditter til yderligere undersøgelser i Danmark såvel som internationalt.

Adgangskrav

For at blive optaget til programmet, skal du have særligt gode og dokumenterede kvalifikationer i:

Engelsk

Alle internationale ansøgere besiddelse af et certifikat, der viser tilstrækkelige kvalifikationer i engelsk på øverste niveau, der svarer til engelsk B-niveau af en dansk gymnasial eksamen.

Desuden skal de passere en internationalt godkendt test. Vi accepterer disse tests med mindst følgende resultater:

 • IELTS: 6,0
 • TOEFL Internet-baserede: 80
 • TOEFL Papir baseret: 550
 • Cambridge test: CAE A, B eller C
 • Oxford Placering test: 140 (min 70 i hver del.)
 • Oxford Online Placement test: B2 (min 70 i hver del.) (Tilbydes på Erhvervsakademi Århus)

For ikke-EU-ansøgere vi kun acceptere IELTS og TOEFL.

Engelsk som modersmål og ansøgere med en nordisk optagelsesprøver (herunder ansøgere med en adgangsgivende eksamen fra USA, Canada, Australien, New Zealand, Storbritannien, Skotland eller Irland) er fritaget for en engelsk test. Bemærk venligst, at ansøgere med en adgangsgivende eksamen fra alle andre lande (herunder afrikanske og asiatiske lande, hvor undervisningssproget er engelsk) skal indsende en test.

Hvis du har en dansk-sproget optagelsesprøve (eller et andet nordisk optagelsesprøve), skal du have mindst engelsk B eller tilsvarende.

matematik

Matematik på det danske C-niveau. Det betyder, at de internationale ansøgere skal have haft matematik i mindst 125 timer (klasser af mindre end 60 minutter, skal omregnes til hele timer) i løbet af de sidste tre år af deres ungdomsuddannelse.

kemi

Kemi ved danske C-niveau. Det betyder, at de internationale ansøgere skal have haft kemi i mindst 75 timer (klasser af mindre end 60 minutter, skal omregnes til hele timer) i løbet af de sidste tre år af deres ungdomsuddannelse.

Karrieremuligheder

Laborantuddannelsen

Kemiske og biotekniske Analytikere er efterspurgt af fødevareindustrien, miljøvirksomheder, for kvalitetssikring af produktet, som den medicinske industri, forskning på universiteter og til udviklingsprojekter i private virksomheder.

Som en kemisk og bioteknologisk analytiker vil du være i stand til at arbejde med en bred vifte af opgaver. For eksempel inden:

 • Fødevareindustrien herunder bryggerier, mejerier og slagterier
 • Farmaceutiske industri
 • kemiske industri
 • Tekstil, maling og plastindustri
 • Farve og kosmetikindustrien
 • biotek-virksomheder
 • Fødevaresikkerhedsautoritet eller fødevarer, forskningslaboratorier ved et universitet
Senest opdateret Mar 2020

Om skolen

Business Academy Aarhus is a School of Applied Sciences

Business Academy Aarhus is a School of Applied Sciences Minimer